Serveis per a l’empresa privada

El repte de les organitzacions és mantenir i captar el talent, tenint en compte conceptes clau com flexibilitat i teletreball, conciliació, estrès, burnout,…

Una empresa del s.XXI és una empresa diversa i inclusiva, perquè la realitat del món en el que vivim és globalitzat. La migració, la diversitat funcional, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la diversitat en orientació, identitat i expressió de gènere, són temes d’actualitat i reptes en les polítiques de recursos humans de les organitzacions.

SERVEIS

Què oferim

Ens dirgim a empreses que volen fer un pas més enllà de la formació convencional en habilitats, posant al centre la persona i el benestar emocional des d’una perspectiva àmplia, multifactorial (sistèmica, on el benestar personal i laboral estan interrelacionats, així com l’àrea personal i familiar), a l’hora de repensar la productivitat i la competitivitat de l’empresa.

Serveis per potenciar el benestar de les persones a les organitzacions

Serveis per potenciar el benestar de les persones a les organitzacions

Formacions en gènere i diversitat:

Realitzem formacions a mida per contribuir en la sensibilització de gènere i diversitat sexual i afectiva, en temes com la igualtat de gènere, el col·lectiu LGTBI, la conciliació, el lideratge inclusiu, el llenguatge inclusiu, la prevenció de l’assetjament…

Suport psicoemocional individual i grupal

Sessions amb psicòloga-Coach per la millora del benestar, prevenció de burnout, moments de transició: Tornada de baixa maternal, baixes de malaltia llarga durada, canvis organitzatius, etc…

Cercles professionals:

Coaching grupal per desenvolupar competències i potenciar el creixement professional i avançar cap als objectius plantejats. Combina l’exploració d’una necessitat comuna de les persones participants, per trobar solucions i generar estratègies de forma col·laborativa, creant noves perspectives d’acció.. Les persones reben suport per assolir els seus objectius escoltant noves perspectives i enfocaments als problemes actuals.

QUÈ MILLORARÀS?

Beneficis del servei

Altres serveis:

Administració pública o entitat social

Centre formatiu o universitari

Administració pública o entitat social

Centre formatiu o universitari

A Kalidoscopia estem compromeses amb el desenvolupament sostenible de la nostra societat.

Per això impulsem iniciatives i promovem idees noves que permetin a les organitzacions millorar la seva gestió per la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Certificació Empresa saludable, Pla d’igualtat, entre d’altres, enfoncant-nos en accions per la millora del benestar i la salut a l’entorn laboral, promovent un treball de qualitat, així com la igualtat i la diversitat de gènere.