Serveis a les entitats educatives i universitats

Les entitats educatives i les universitats tenen el repte d’apropar la realitat del món laboral al seu alumnat. També, tenen la missió de promoure la igualtat d’oportunitats i de posar consciència en les pràctiques saludables.

El desenvolupament del talent requereix de benestar emocional i d’acompanyament en la incertesa que suposa començar la transició al mercat de treball.

Incorporar la mirada del desenvolupament personal en el desenvolupament professional potencia l’actitud i per tant aconseguim carreres professionals adaptades als reptes de la realitat actual i futura.

SERVEIS

Què oferim

Ens digirim a Centres Universitaris, Escoles professionals, Escoles de Negoci.

Programa d’acompanyament a la transició per joves universitaris/àries i doctorands

Serveis per potenciar el benestar emocional de l’alumnat

Programa d’acompanyament a la transició per joves universitaris/àries i doctorands

Serveis per potenciar el benestar emocional de l’alumnat

La seva durada és variable segons necessitats. Mínim un any acadèmic de durada renovable a tots els cursos.

Adreçat a estudiants universitaris/àries d’últims anys o bé estudiants de doctorat.

El programa de transició per joves universitaris i universitàries i doctorands té impacte en el Segell HRS4R.

A través d’aquest programa l’alumnat pot gestionar els obstacles inherents a l’experiència del doctorat o dels estudis universitaris i expandir el seu aprenentatge més enllà d’allò purament acadèmic, rebent una tutoria contínua d’una psicòloga coach.

DESENVOLUPAMENT DE TALENT

Programa de desenvolupament de talent per universitaris/àries i doctorands

Combina sessions de mentoring individual, coaching grupal i formació competencial per la millora integral del seu perfil professional. El programa formatiu està integrat per sessions de competències com el lideratge, la comunicació i l’autoconeixement, les tècniques i recursos pràctics per millorar la seva ocupabilitat.

La seva durada és variable segons necessitats. Mínim un any acadèmic de durada renovable a tots els cursos.

Adreçat a estudiants universitaris/àries d’últims anys o bé estudiants de doctorat.

El programa de transició per joves universitaris i universitàries i doctorands té impacte en el Segell HRS4R.

A través d’aquest programa l’alumnat pot gestionar els obstacles inherents a l’experiència del doctorat o dels estudis universitaris i expandir el seu aprenentatge més enllà d’allò purament acadèmic, rebent una tutoria contínua d’una psicòloga coach.

Combina sessions de mentoring individual, coaching grupal i formació competencial per la millora integral del seu perfil professional. El programa formatiu està integrat per sessions de competències com el lideratge, la comunicació i l’autoconeixement, les tècniques i recursos pràctics per millorar la seva ocupabilitat.

BENESTAR EMOCIONAL

Serveis per potenciar el benestar emocional de l’alumnat

Suport psicoemocional individual i grupal

Sessions amb psicòloga-Coach per la millora del benestar, prevenció de burnout, moments de transició: Tornada baixa maternal, baixes de malaltia llarga durada, canvis organitzatius, etc…

Cercles professionals

Coaching grupal per desenvolupar competències i potenciar el creixement professional i avançar cap als objectius plantejats. Combina l’exploració d’una necessitat comuna de les persones participants, per trobar solucions i generar estratègies de forma col·laborativa, creant noves perspectives d’acció.. Les persones reben suport per assolir els seus objectius escoltant noves perspectives i enfocaments als problemes actuals.

Formacions en gènere i diversitat

Tallers dinàmics i participatius en matèria de sensibilització en gènere, conciliació, lideratge inclusiu, diversitat sexual i afectiva.

QUÈ MILLORARÀS?

Beneficis del servei

Altres serveis:

Administració pública o entitat social

Empresa privada

Administració pública o entitat social

Empresa privada

Contribució a una societat més igualitaria.

A Kalidoscopia estem compromeses amb el desenvolupament sostenible de la nostra societat, per això impulsem iniciatives i promovem idees noves que permetin a les organitzacions millorar la seva gestió per la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Certificació Empresa saludable, Pla d’igualtat, entre d’altres, enfoncant-nos en accions per la millora del benestar i la salut a l’entorn laboral, promovent un treball de qualitat, així com la igualtat i la diversitat de gènere.